2006 - 6+ afleveringer.

København: Wildersgade  - Ålborg Kirkens korshær  - Odense Kirkens Korshærs Herberg - Esbjerg via Birgitte j - Perronen Nykøbing Falster -Udenfor KBH N - Med flere, vi har ikke en opgørelse over det første år.

2007 - 28 afleveringer.

Aabenraa krisecenter - Den blå Viol i Skive  - Næstved Kvindekrisecenter - Holstebro Krisecenter - Haderselv Krisecenter - Randers krisecenter - Gaderummet  - Varmestuen Håbet Næstved - Nakskov Krisecenter - NakskovFrelsens Hærs Herberg – Havnen  - Holstedbro krisecenter x2 - Skovvang -  Esbjerg Skjoldbo  - Den blå viol i Skive x2 -De Hjemløses Hus  KBH N - Værestedet" i Ulfborg -  Skjoldbo x2 - enkel hjemløs person NN - Møltrup optagelse hjem - Nakskov Frelsens Hærs Herberg – Havnen  - Randers Perron 4 - Herning  Blå kors varmestue - Nødherberget for kvinder kbh V

Arkiv over modtagere af varmestuestrik.


 

2008 - 30 afleveringer.

Reden KFUKs Sociale Arbejde KBH V -  Silkeborg Kirkens korshær  - Kirkens Korshærs Varmestue i Slagelse - Parasollen i Aarhus  - Misbrugscentret Fredericia  - Forsorgshjemmet Saxenhøj -  Esbjerg Blå Kors - Næstved Kvindekrisecenter - Projektets Gjæstebud  - Kvindehjemmet i København  - Frederikshavn Skrubben - Randers Krisecenter - Randers Perron 4

-Skjoldbo- Randers Krisecenter x2 - Fredericia Krisecenter - Esbjerg Stormly - Redenx2 Kbh v - Sønderborg Krisecenter - Fredecia krisecenter  - Reden Aarhus  - Mændenes Hjem  KBH V - Region Nordjyllands Misbrugscenter Team Syd - Aarhus Krisecenter  - Havnecafeen Fredericia - Projekt Gjæstebud KBH N - Næstved Kvindekrisecenter

2009 - 38 afleveringer.

Skive Den Blå Viol -1706  Mændenes Hjem KBH V - Nakskov krisecenter - 5000 Reden i Odense  - AarhusHusetCenter for Misbrugsbehandling - Cafe Parasollen, Ålborg - en farende svend på landevejen  - Udleveret til 1 enkel person  - Herning Blå Kors varmestuen og herberg  - Aabenraa krisecenter. - Ringsted krisecenter - Kvindehuset Kolding -  Frederiksværk Krisecenter -  Aarhus - Frederiksværk Krisecenter -1656  Reden København depot  -  SAXENHØJ SAKSKØBING

- Aarhus 50 år Center for Misbrugsbehandling - Kolding kvindehjem - Mændense hjem depotKBH - Saxenhøj  - Perron4 Randers - Holstebro krisecenter - -Møltup Optagelseshjem - Hobro krisecenter  - Nakskov krisecenter - Mændeneshjem depot september 2009x3 - Reden KBH depot x3 -Horsens krisecenter -Vejle krisecenter - Næstved krisecenter-Bornholm krisecenter -Hillerød Kvindekrisecenter  - Forsorgshjemmet Exnersgade - Perron 4 Randers

2010 - 65 afleveringer.

Krisecentret i Ålborg/Nørresundby - Forsorgshjemmet Godrum - Hjørring Krisecenter  - Kirkens korshærs Natcafé - Finn str 46 - Hjemløsehuset Falkevej - Holstebro Krisecenter - 8000 Reden Århus - Krisecenter Herfølge - 5000 Reden Odense C - 1706 Mændenes hjem Vesterbro  - Den Blå Viol - Kvindehjemmet KBH - 4800 Værestedet Perronen - Misbrug og socialt udsatte Esbjerg - Gjæstebudafholder juleaften - 1656 Reden KBH - Frederiksværk Krisecenter - 1706 Mændemes Hjem - Holstebro Krisecenter - 3700 Kvindekrisecenter Bornholm  - Nakskov Krisecenter - 4800 Værestedet Perronen - FORSORGSHJEMMET SAXENHØJ - 2610  Prærien - Hillerød Kvindekrisecenter - Skovvang Holstedbro - Center for Misbrugsbehandling Aarhus C - Caféen i Skipper Clements Gade Aalborg - Kirkens Korshærs Varmestue Nørresundby - Kofoeds Skole Aalborg - 8000 Reden Aarhus - Hobro misbrugscenter - Hjørring misbrugscenter - Løgstør misbrugscenter - Frederikshavn misbrugcenter - 4000 Cafe Klaus

Roskilde - Ringsted Krisecenter - Misbrugs centerne Frederikshavn - Nordjyllands misbrugscenter Hobro -8000 Reden  i Aarhus  -1656  Reden KBH  - Svendebjerggaard - Horsens krisecenter - Haderslev Krisecenter - Cafe`parablyen Frederiksberg - Kofoeds skole - Dansk Kvindesamfunds Krisecenter - Stengade - Skurbyen ved Aarhus - 4000 Cafe Klaus -Ringsted Krisecenter - krisecenter i Hvidovre - Horsens krisecenter - Redens depot x2 - Haderslev Krisecenter. - Café Paraplyen - Misbrugscenter Djursland - Dansk Kvindesamfunds Krisecenter - xhouse - 5000 KK herberg i Odense - Depot på mændens hjem

Copyright © Rokken.dk


Varmestuestrik.dk udleverer hvert år rigtig mange super dejlige hjemmestrikkede strømper, vanter, huer, halstørklæder m.m.

Send en ansøgning, så jeres brugere kan få andel i de mange dejlige varme ting.

Arne Mæland

Uden en hjemmestrikket sok går det ikke i kulden.

Afhentning af

tildelt strik.

Hvis ikke andet er aftalt,

sker afhentningen på nærmeste depot.

Depoter